Välkommen till Framtidsmässan 2021!
Kontakta oss gärna vid e
ventuella frågor!

Bokning av monterplats och övriga frågor

Klara Blomqvist

klara.blomqvist@framtidsverket.com

070 275 59 66