Välj och jämför monterpaket

lFV.inje.png
göteborg.png
stock.jpg
FV.logo.380x168.jpg
FV.bg.rutapng.png

LILLA MONTERPAKETET

Monterplats

Material i 

monter

Liveinteraktion

med besökare

Matchingsfunktion

Visa upp erbjudanden

Samla in CV

Föreläsning/webinarier

Statistik och uppföljning

Verktyg för fortsatt

konversation efter mässan

Exponering

i all marknadsföring

Logotyper i digitala miljöns hallar

Större monter

checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png

MEDDARRANGÖRSPAKET

checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
checked-checkbox-48.png
fm liten monter.png
fm stor monter.png
FV.bild.bar.png
FM_black_jpg.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter